தமிழ்ச்சங்கமம்  தமிழ்யுனிக்கோட் எழுத்துருமாற்றி
பாமினி ரிஸ்கி     தமிழ்எழுத்துருவை தெரிவுசெய்யுங்கள்

     கீழேயுள்ள பெட்டியில் தெரிவுசெய்யப்பட்ட எழுத்துருவில் தட்டுவதன்மூலம் அதற்கான 
     யுனிக்கோட் எழுத்துருவை மேலுள்ளபெட்டியில் பெற்றுக்கொள்ளமுடியும். 

     அல்லது 
     உங்களிற்கு தேவையான தெரிவுசெய்யப்பட்ட எழுத்துருவில் எழுத்துருவிலுள்ள Text ஐ Copy செய்து Paste 
     செய்வதன்மூலமும் அதற்கான யுனிக்கோட் எழுத்துருவை மேலுள்ளபெட்டியில் 
     பெற்றுக்கொள்ளமுடியும். 

     ஆங்கிலசொற்களை இணைக்க நேரடியாக தேவையான இடங்களில் Cursor ஐ நிறுத்தி 
     ஆங்கிலத்தில் தட்டவும்.

     இன்னும் மெருகூட்டப்படும்.
     சுரதாவின் அடிப்படை கணிஅமைப்பின் உதவிபெறப்பட்டுள்ளது.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Blogger